A díjról 2015

A Fonogram díj odaítélésének szabályzata

1. A DÍJ CÉLJA

A Fonogram díjat (Arany Zsiráf díj néven) a magyarországi hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek, díjazására alapította a MAHASZ közgyűlése 1992 szeptemberében. A díj neve 2004-től kezdve Fonogram - Magyar Zenei Díj.

A Fonogram díj célja, hogy elismerje a hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereit létrehozó művészek és kiadók tevékenységét, valamint azokat a hangfelvételek előállításához szükséges tevékenységeket, - illetve azok művelőit - amelyek zenei életünket és a hangfelvétel-kiadást előre viszik, illetve olyan új és eredeti produktumokat hoznak létre, amelyek a szakma képviselői és a közönség előtt kiemelkedőnek minősülhetnek.

2. A DÍJ FORMÁJA, MEGJELENÉSE

A Fonogram díj egy művészi kivitelű aranyozott mikrofon. A díjat minden győztes egy példányban kapja meg. A díjon szerepel a díj odaítélésének éve, a kategória megjelölése és a kategória győztesének neve. A díjazott alkotás létrehozásában közreműködők részére a zsűri oklevelet állít ki, a díj nyertesének kérése alapján és annak megfelelő példányszámban.

3. A FONOGRAM DÍJ KATEGÓRIÁI

A Fonogram díjat az alábbi kategóriák győztesei kapják:

 1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele
 2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele
 3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele
 4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele
 5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele
 6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele
 7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele
 8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele
 9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele
 10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele
 11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele
 12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele
 13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele
 14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele
 15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele
 16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele
 17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele
 18. az év hazai klasszikus vagy kortárs komolyzenei albuma vagy hangfelvétele
 19. az év felfedezettje
 20. az év dala
 21. Életműdíj

Az 1., 3., 5., 9., 11., 13-20. számú kategóriákban a díjat a hangfelvételt létrehozó előadóművész illetve együttes kapja, az év dala kategóriában (21.) a dal szerzőit is meg kell említeni. A 21. számú kategória győztese a médiapartnerként közreműködő rádió különdíjában részesül.. A 21. kategóriában a díjat a MAHASZ Elnökségének döntése alapján az előadóművész kapja. A külföldi kategóriákban (2., 4., 6., 8., 10., 12.) a győztes fizikai formában nem vesz át díjat,. azonban a nyertes kiadójának lehetősége van saját költségére díjat gyártatni és azt a művészhez eljuttatni.

4. A DÍJ ODAÍTÉLÉSE

a. A nevezés

A 3. pontban felsorolt 1-19. kategóriákban minden, a díj odaítélésének évét megelőző két naptári évben Magyarországon megjelent hangfelvétel (album vagy dal) nevezhető a díjra.

A nevezéskor a kiadónak kell meghatároznia, hogy az adott hangfelvételt melyik kategóriába kívánja nevezni. Amennyiben a kiadó a hangfelvételt a MAHASZ rendszerébe történt regisztrációkor korábban már besorolta, akkor ezen a besoroláson a nevezéskor már nem változtathat. Egy hangfelvétel csak egy kategóriába nevezhető. A "felfedezett" kategóriába nevezett előadók hangfelvételei nevezhetők a megfelelő stíluskategóriába is.

Nem nevezhetők sem válogatás, sem "Best of" lemezek, valamint olyan hangfelvételek sem, amelyek a megelőző évben valamelyik stíluskategóriában bekerültek az öt jelölt közé.

Az év felfedezettje kategóriában maga az előadó, produkció jelölhető, szükséges azonban, hogy legyen az előző naptári évben megjelent hangfelvétele.

Az év hazai dala kategóriában a díj odaítélését megelőző év Rádiós TOP 40 valamint az "Editors' Choice" Rádiós TOP 40 slágerlisták összesítéseinek legjobb húsz magyar dala, a Dance TOP 40 éves összesítésének legjobb öt magyar dala, a Single (track) TOP 20 összesítésének legjobb két magyar dala, valamint a Stream TOP 10 összesítésének legjobb magyar dala kerül a jelölő bizottság elé. Az év hazai dala kategóriában első ízben külföldi előadóművész előadásában rögzített és nyilvánosságra hozott dalok hazai előadóművész előadásában rögzített változatai nem szerepelhetnek, tekintet nélkül arra, hogy a dalt eredeti nyelven vagy magyar nyelven adja elő a művész.

b. A jelölési eljárás

A 3. pont 1-19. kategóriákban a nevezett hangfelvételek, illetve előadók listáját a (legalább) 200 fős jelölő bizottság tagjai kapják meg. A jelölő bizottságba a MAHASZ, illetve a MAHASZ tagjai a zenei élet területén dolgozó szakembereket, pl. újságírókat, programszervezőket, zenészeket, stb. delegálnak.

A jelölő bizottság tagjainak lehetőségük van az 1-19. kategóriákban nevezett valamennyi zenei anyag meghallgatására a zene.fonogram.hu weboldalon. A jelölési szakasz megkezdésekor a MAHASZ jelzi továbbá a jelölőbizottság tagjai felé, hogy tekintsék át a szervezet által publikált, előző éves összesített slágerlistákat is, hogy szavazataik leadása során egy-egy hangfelvétel közönségsikerének mértékével is tisztában legyenek.

A jelölő bizottság minden tagja minden kategóriában ötös sorrendet állít fel, amelyben az egyes nevezettek a sorrendben elfoglalt helyük alapján kapnak pontszámot 1-től 5-ig. Az ötös listában nem lehet olyan produkció, melynek létrehozásában a jelölő bizottság tagja vagy az általa képviselt cég is közreműködött. A szavazás elektronikus úton, online formában történik, a szavazas.fonogram.huweboldalon.

A jelölő bizottság tagjai a számukra kiküldött e-mailben generált jelszóval, illetve e-mail címük megadásával tudnak belépni az oldalra, és adhatják le szavazataikat. Egy jelölő bizottsági tagnak egy kategóriában csak egy alkalommal van lehetősége a szavazásra, de a különböző kategóriákra vonatkozó szavazatait lehetősége van különböző alkalmakkor leadni.

A jelölő bizottság által kapott szavazatokat a MAHASZ elektronikusan összesíti, sorrendbe állítva és lineárisan pontozva az egyes kategóriák mezőnyét.

A MAHASZ által felkért 11 tagú Fonogram Bizottság a kiadványokat meghallgatja, s ez alapján hozza meg döntését. A Fonogram Bizottság tagjai a nevezett kiadványok közül minden kategóriában megjelölik az általuk legjobbnak talált öt nevezettet. Ezek a sorrendben elfoglalt helyük szerint kapnak pontszámot 1-től 5-ig. Az így kapott pontszámok összesítése után az albumokat a MAHASZ kategóriánként sorrendbe állítja és lineárisan pontozza.A 3. pont 1-19. kategóriáiban: a egyes hangfelvételek által a széles körű jelölő bizottság szavazatai alapján szerzett pontszámot, valamint a szűk, szakmai Fonogram-bizottság szavazatai alapján szerzett pontszámot, 50-50%-os súllyal, a MAHASZ kategóriánként összesíti.

A jelölési eljárás szabályszerű lefolytatását valamint annak eredményét közjegyző hitelesíti.

A kategóriánkénti összesítés alapján a kategória öt legmagasabb pontszámot elért albuma minősül a kategória öt jelöltjének.

c. A díj odaítélése

Az 1-19. kategóriákban: a kategóriánkénti öt jelölt közül a Fonogram Bizottság tagjai kategóriánként egy jelöltre szavazhatnak.

Ha a Fonogram Bizottság egy adott hangfelvétel besorolását helytelennek tartja, lehetősége van a MAHASZ felé a besorolás változtatását kezdeményezni. A MAHASZ az adott hangfelvétel kiadóját értesítve, a hangfelvételt átsorolhatja a Fonogram Bizottság által javasolt kategóriába.

A Bizottság tagjai a MAHASZ által pontosan (nap, óra, perc) megjelölt határidőig adhatják le szavazataikat. A határidő leteltekor a MAHASZ összesíti a beérkezett szavazatokat. A határidő letelte után beérkező szavazatokat a MAHASZ nem veheti figyelembe.

A 20. kategóriában az "év dala" cím győztesét a médiapartnerként közreműködő rádió weboldalán keresztül, online szavazás formájában a széles nagyközönség választja ki. A szavazás lebonyolításának, technikai feltételeinek, lehetőségeinek és korlátozásainak, valamint a partner rádió által a szavazás és az esemény népszerűsítése érdekében nyújtott médiatámogatásának részleteit a MAHASZ és a partner rádió között létrejött megállapodás tartalmazza.

A 21. kategóriában a díj odaítéléséről a MAHASZ elnöksége konszenzusos alapon dönt.

5. Meghatározások

5.1. A díj odaítélésének szempontjából minden olyan formáció, amely nem egy szólistára épül - esetleg duó vagy trió, - együttesnek minősül.

5.2. A "felfedezett" kategóriában csak olyan előadó vagy együttes indulhat, akinek vagy amelynek korábban még nem jelent meg hangfelvétele, sem szólistaként, sem együttes tagjaként. Együttes esetében feltétel, hogy a tagok korábban sem mint szólisták, sem mint más együttes tagjai nem jelentettek meg hangfelvételt, illetve amennyiben közreműködtek valamely album létrejöttében, úgy ez a közreműködés őket nem tette ismertté.

5.3. Best of lemeznek minősül minden olyan, egy előadóművész vagy együttes hangfelvételeit tartalmazó album, amely lejátszási idejének legalább felében olyan hangfelvételeket tartalmaz, melyek az adott előadóművész vagy együttes valamely korábbi lemezén már megjelentek.

5.4. Válogatás lemeznek minősül minden olyan album, amely lejátszási idejének legalább felében olyan hangfelvételeket tartalmaz, melyek más lemezeken korábban már megjelentek.

5.5. Külföldinek minősül minden olyan kiadvány, amelynek eredeti kiadása külföldön készült és külföldön jelent meg, tekintet nélkül arra, hogy a kiadvány egyidejűleg vagy később jelent meg Magyarországon. A Magyarországon tevékenykedő, magyar állampolgár, de közvetlenül külföldi kiadóhoz szerződött művészek hangfelvételei hazai kiadványnak minősülnek.

6. Vegyes rendelkezések

Megosztott díj esetén a két díjazott a Fonogram díjat együtt veszi át.

A MAHASZ taggyűlése minden évben, legkésőbb decemberben megállapítja, hogy a következő évi rendezvény kapcsán kíván-e módosítani a díjazásra kerülő kategóriákon, illetve a szabályzaton.

7. Záró rendelkezések

Az alábbi szabályzatot a Szövetség tagjainak felhatalmazása alapján a MAHASZ Elnöksége hagyja jóvá és annak betartását minden tagja és a díjak odaítélésében illetve kiosztásában közreműködő partnerének kötelezővé teszi. A MAHASZ tisztségviselői és ügyvezetése kötelesek a díjakkal kapcsolatos minden szerződést az előírásoknak megfelelően megkötni.

A MAHASZ Elnöksége ezen szabályzatot közzéteszi.

Budapest, 1992. november 26.

(Módosítva: 2014. január 10.)


? Teteje