A díjról 2010

A Fonogram díj odaítélésének szabályzata

1. A DÍJ CÉLJA

A Fonogram díjat (Arany Zsiráf díj néven) a magyar hanglemezkiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek, valamint a nemzetközi hanglemezkiadás Magyarországon kiemelkedő sikerű és értékű albumainak díjazására alapította a Magyar hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) közgyűlése 1992 szeptemberében. A díj neve 2004-től kezdve Fonogram - Magyar Zenei Díj.

A Fonogram díj célja, hogy méltányolja a zeneipar kiemelkedő teljesítményeit létrehozó művészek és kiadók tevékenységét.

2. A DÍJ FORMÁJA, MEGJELENÉSE

A Fonogram díj egy művészi kivitelezésű aranyozott mikrofon. A díjat minden győztes egy példányban kapja meg. A díjon szerepel a díj odaítélésének éve, a kategória megjelölése és a kategória győztesének neve. A díjazott alkotás létrehozásában közreműködők részére a zsűri oklevelet állít ki a díj nyertesének kérése alapján és annak megfelelő példányszámban.

3. A FONOGRAM DÍJ KATEGÓRIÁI

A Fonogram díjat az alábbi kategóriák győztesei kapják:
az év hazai klasszikus pop-rock albuma
az év külföldi klasszikus pop-rock albuma
az év hazai modern pop-rock albuma
az év külföldi modern pop-rock albuma
az év hazai alternatív albuma
az év külföldi alternatív albuma
az év hazai elektronikus zenei produkciója
az év külföldi elektronikus zenei produkciója
az év hazai hard rock vagy heavy metal albuma
az év külföldi hard rock vagy heavy metal albuma
az év hazai szórakozató zenei albuma
az év hazai gyermek albuma
az év felfedezettje
az év hazai jazz albuma
az év hazai világzenei albuma
az év hazai autentikus népzenei albuma
az év hazai klasszikus komolyzenei albuma
az év hazai kortárs komolyzenei albuma
az év dala
az év legjobb közreműködő zenésze/vokalistája
Életműdíj
Fonogram díj a kiemelkedő közreműködő zenészi/vokalista pályafutásáért
Az 1.3.5.7.9.11-18. számú kategóriákban a díjat és az ezzel járó pénzjutalmat az albumot létrehozó előadóművész illetve együttes kapja, az év dala kategóriában (19.) a dal szerzőinek megnevezésével. A 19. számú kategória győztese a mediapartnerként működő rádió különdíjában részesül. A 20. kategóriában a díjat a Fonogram Bizottság döntése alapján a nevezett albumok valamelyikén közreműködő előadóművészek kapják. A 21.-22. kategóriákban a díjat a MAHASZ és az EJI Elnökségének döntése alapján az előadóművész kapja.

4. A DÍJ ODAÍTÉLÉSE

a. A nevezés

A 3. pontban felsorolt 1.-18. kategóriákban minden, a díj odaítélésének évét megelőző két naptári évben Magyarországon megjelent album nevezhető a díjra.

Egy-egy album csak abban a kategóriában nevezhető, amelybe a kiadó az albumot annak megjelenésekor, a slágerlistára kerüléshez szükséges bejelentésben besorolta. Amennyiben az album a slágerlistán nem szerepelt, úgy a nevezéskor kell a kiadónak meghatároznia, hogy az adott albumot melyik kategóriában kívánja nevezni. Egy album csak egy kategóriában nevezhető, kivéve a "felfedezett" kategóriában nevezett albumokat, amelyek nevezhetők a megfelelő stílus kategóriába is.

Nem nevezhetők sem válogatás, sem "Best of" lemezek, valamint olyan albumok sem, amelyek a megelőző évben valamelyik stíluskategóriában bekerültek az öt jelölt közé. Jelen szabályzat szempontjából válogatás lemeznek minősül minden olyan album, amely lejátszási idejének legalább felében olyan hangfelvételeket tartalmaz, melyek más, korábbi albumokon megjelentek már.

Az év hazai dala kategóriában a díj odaítélését megelőző év Rádiós TOP 40 valamint az "Editors' Choice" Rádiós TOP 40 slágerlisták összesítéseinek legjobb húsz magyar dala, illetve a Dance TOP 40 éves összesítésének legjobb öt magyar dala, továbbá a Single (track) TOP 40 összesítésének legjobb két magyar dala kerül a jelölő bizottság elé. Az év hazai dala kategóriában első ízben külföldi előadóművész előadásában rögzített és nyilvánosságra hozott dalok hazai előadóművész előadásában rögzített változatai nem szerepelhetnek, tekintet nélkül arra, hogy a dalt eredeti nyelven vagy magyar nyelven adja elő a művész.

b. A jelölési eljárás

A 3. pont 1-15. illetve 19. kategóriákban a nevezett albumok listáját a kétszázötven fős jelölő bizottság tagjai kapják meg. A kétszázötven fős jelölő bizottságba a MAHASZ tag kiadók szavazatai alapján kerülnek be zeneipari szakemberek, újságírók, zeneszerzők és szövegírók, stb.

A jelölő bizottság tagjainak lehetőségük van az 1.-15. illetve a 19. kategóiákban nevezett valamennyi nevezett album meghallgatására a www.fonogram.hu/zene weboldalon.

A jelölő bizottság minden tagja minden kategóriában egy albumra szavazhat, ez azonban nem lehet olyan album, melynek létrehozásában az általa képviselt cég vagy ő személyesen is közreműködött. A szavazás elektronikus úton, online formában történik, a www.fonogram.hu/szavazas weboldalon.

A jelölő bizottság tagjai a számukra kiküldött e-mail-ben generált jelszóval, illetve e-mail címűk megadásával tudnak belépni az oldalra, és adhatják le szavazataikat. Egy jelölő bizottsági tagnak csak egy alkalommal van lehetősége a szavazásra.

A jelölő bizottság által kapott szavazatokat a MAHASZ elektronikusan összesíti és az albumokat a szavazatok száma szerint kategóriánként sorrendbe állítja és lineárisan pontozza.

A MAHASZ illetve az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) elnöksége által felkért 13 tagú Fonogram Bizottság a kiadványokat meghallgatja, s ez alapján hozza meg döntését. A Fonogram Bizottság tagjai a számukra kiküldött e-mail-ben generált jelszóval, illetve e-mail címűk megadásával tudnak belépni az oldalra, és adhatják le szavazataikat. A Fonogram Bizottság tagjainak az döntéshozatali eljárás során lehetőségük van egymás véleményének megismerésére. A Fonogram Bizottság egyes tagjai a nevezett kiadványok közül minden kategóriában megjelölik az általuk legjobbnak talált öt nevezettet. Az így kapott pontszámok összesítése után az albumokat a MAHASZ kategóriánként sorrendbe állítja.

A 3. pont 1-13. kategóriáiban: az album eladási adatok alapján szerzett pontszámát illetve a széles körű jelölő bizottság szavazatai alapján szerzett pontszámát, valamint a Fonogram bizottság szavazatai alapján szerzett pontszámát a MAHASZ titkársága 1/3-1/3-1/3 arányú súllyal, kategóriánként összesíti.

A 3. pont 14-15. és 19. kategóriáiban kizárólag a jelölő bizottság, illetve a Fonogram Bizottság szavazatai alapján alakul ki a sorrend, 50-50%-os súllyal. A jelölési eljárás szabályszerű lefolytatását valamint annak eredményét közjegyző hitelesíti.

A kategóriánkénti összesítés alapján a kategória öt legmagasabb pontszámot elért albuma minősül a kategória öt jelöltjének.

c. A díj odaítélése

Az 1-15. és 19. kategóriákban a kategóriánkénti öt jelölt közül a Fonogram Bizottság egyes tagjai kategóriánként egy jelöltre szavazhatnak. A 20. kategóriában a Fonogram Bizottság a nevezett albumokon közreműködő előadóművészek közül választja ki a díj nyertesét. Amennyiben az adott évben mind hangszeres, mind vokalista kategóriában létrejött olyan kiemelkedő teljesítmény, amely a díjra érdemes, akkor a Bizottságnak lehetősége van két díjat kiadni.

A 16-18. kategóriákban: a nevezett albumokra a MAHASZ és az EJI elnöksége által felkért öttagú Fonogram Komolyzenei és Népzenei Bizottság egyes tagjai szavaznak, kategóriánként egy albumot megjelölve. A Bizottság tagjainak lehetőségük van a 16.-18.kategóriákba nevezett valamennyi album meghallgatására a www.fonogram.hu/zene weboldalon. A Bizottság tagjainak az döntéshozatali eljárás során lehetőségük van egymás véleményének megismerésére. A Bizottság tagjai a számukra kiküldött e-mail-ben generált jelszóval, illetve e-mail címük megadásával tudnak belépni az oldalra, és adhatják le szavazataikat.

Mindkét Bizottság tagjai a MAHASZ Titkársága által pontosan (nap, óra, perc) megjelölt határidőig adhatják le szavazataikat. A határidő leteltekor a MAHASZ Titkársága összesíti a beérkezett szavazatokat. A határidő letelte után beérkező szavazatokat a MAHASZ Titkársága nem veszi figyelembe.

A Bizottságok szavazatainak összeszámlálása közjegyző jelenlétében történik. Az eljárás eredményét tartalmazó, közjegyző által hitelesített iratokat a MAHASZ képviselője lezárt borítékba helyezi. Az eljárás eredménye csak a díjátadó ünnepség keretében és alkalmával hozható nyilvánosságra első ízben, az eredmények ezután publikussá válnak.

A 19. kategóriában: Az "év dala" cím győztesét az 5 jelölt közül a médiapartnerként közreműködő rádió weboldalán keresztül, online szavazás formájában a rádió hallgatói választják ki. A szavazás lebonyolításának, technikai feltételeinek, lehetőségeinek és korlátozásainak, valamint a partner rádió által a szavazás és az esemény népszerűsítése érdekében nyújtott médiatámogatásának részleteit a MAHASZ és a partner rádió között létrejött megállapodás tartalmazza.

A 21-22. kategóriákban a díj odaítéléséről a MAHASZ és az EJI elnökségei közösen hoznak döntést.

5. Meghatározások

A díj odaítélésének szempontjából minden olyan formáció, amely nem egy szólistára épül - esetleg duó vagy trió, - együttesnek minősül. A felfedezettek kategóriájában első lemeznek számít a sajtóban nyilvánosságra hozott és/vagy hanglemezboltokban árusított, illetve elektronikus formában elérhetővé tett kiadvány, tekintet nélkül a hanghordózó típusára.

Az ún. "felfedezett" kategóriában csak olyan előadó vagy együttes indulhat, akinek vagy amelynek még nem jelent meg lemeze, sem szólistaként, sem együttes tagjaként. Együttes esetében feltétel, hogy a tagok korábban sem mint szólisták, sem mint más együttes tagjai nem jelentettek meg lemezt, illetve amennyiben közreműködtek valamely album létrejöttében, úgy ez a közreműködés őket nem tette ismertté.

"Best of" lemeznek minősül minden olyan, egy előadóművész vagy együttes hangfelvételeit tartalmazó album, amely lejátszási idejének legalább felében olyan hangfelvételeket tartalmaz, melyek az adott előadóművész vagy együttes valamely korábbi lemezén már megjelentek.

Válogatás lemeznek minősül minden olyan album, amely lejátszási idejének legalább felében olyan hangfelvételeket tartalmaz, melyek más lemezeken korábban már megjelentek.

Külföldinek minősül minden olyan kiadvány, amelynek eredeti kiadása külföldön készült és külföldön jelent meg, tekintet nélkül arra, hogy a kiadvány egyidejűleg vagy később jelent meg Magyarországon. A Magyarországon tevékenykedő, magyar állampolgár, de közvetlenül külföldi lemezkiadóhoz szerződött művészek lemezei hazai kiadványnak minősülnek.

6. Vegyes rendelkezések

Megosztott díj esetén a két díjazott a Fonogram díjat együtt veszi át. A zsűri sorsolás útján eldönti, hogy ki kapja meg azonnal a díjat, a másik díjazott díjáról a MAHASZ titkársága utólag gondoskodik.

A MAHASZ és az EJI elnöksége minden évben, legkésőbb novemberben megállapítja, hogy kívánnak-e módosítani a díjazásra kerülő kategóriákon. A MAHASZ és az EJI elnöksége közösen hagyja jóvá a szabályzatot, a gálaest programját, valamint a meghívottak listáját.

A díjazottak a Fonogram díj örökös tulajdonosai. A MAHASZ a Fonogram díjat jelképező műalkotást védjegyezteti, hogy a díj eredetiségét megőrizze és annak bármilyen modelljét, másolatát vagy egyéb formájú megjelenítését kizárólagos jelleggel a MAHASZ elnökségének jóváhagyása alapján lehessen elkészíteni és forgalomba hozni.

7. Záró rendelkezések

Az alábbi szabályzatot a Szövetség tagjainak felhatalmazása alapján a MAHASZ és az EJI Elnöksége hagyja jóvá és annak betartását minden tagja és a díjak odaítélésében illetve kiosztásában közreműködő partnerének kötelezővé teszi. A MAHASZ tisztségviselői és ügyvezetése kötelesek a díjakkal kapcsolatos minden szerződést az előírásoknak megfelelően megkötni.

A MAHASZ és az EJI Elnöksége ezen szabályzatot közzéteszi tagjai között és felkéri őket a díjak odaítélésével kapcsolatos feltételek biztosítására.

Budapest, 1992. november 26.

(Utoljára módosítva: 2010. január 13-án.)

? Teteje